LAUTAN HIKMAH-NYA

Dunia ibaratnya sebuah desa, dan orang mukmin adalah kepalanya. Semua makhluk berkhidmat kepadanya dan diciptakan untuk memenuhi kebutuhannya. Para malaikat yang memikul Arasy Tuhan, dan makhluk-makhluk lain yang ada di sekitarnya beristighfar untuk manusia. Para malaikat yang dipercayakan untuk menjadi pengawalnya selalu menjaga. Mereka ditugaskan untuk menangani hujan dan tanaman, juga mengolah serta memproses rezekinya.

Read More